Array Array

Szkolenia

specjalistyczne

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej
Specjalność – Survival

Kurs przygotowuje i uprawnia absolwentów do prowadzenia zajęć w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach oraz w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej wg zatwierdzonego wzoru.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • brak przeciwskazań lekarskich;
 • ubiór i wyposażenie survivalowe;
 • ubezpieczenie NNW;
 • posiadanie karimaty i śpiwora;
 • prowiant na czas trwania zajęć;

Zapewniamy:

 • sprzęt niezbędny do zajęć;
 • certyfikat ukończenia kursu oraz legitymację Instruktora Rekreacji ruchowej Specjalność Survival;
 • zakwaterowanie w warunkach turystycznych;
 • miejsce do przygotowywania i spożywania posiłków;

Akty prawne m.in.:

CENA: 1599 zł

Kurs technik wysokościowych 

Celem kursu jest nabycie w podstawowym zakresie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem alpinistycznym oraz wysokościowym w trakcie zajęć survivalowych. Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabytą wiedzę i umiejętności.
Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem w tego rodzaju działalności (taternicy jaskiniowi).
W ramach kursu odbędzie się szkolenie z zakresu obsługi ścianki wspinaczkowej.

Miejsce: Łomża i okolice

Program:

 • zapoznanie ze sprzętem alpinistycznym i wysokościowym;
 • zasady bezpieczeństwa i przepisy prawne;
 • zjazdy pionowe przy zastosowaniu różnych technik;
 • podchodzenie na przyrządach;
 • kolejka amerykańska;
 • techniki pokonywania mostów linowych;
 • asekuracja i autoasekuracja;
 • węzły;
 • techniki zakładania stanowisk linowych;
 • zastosowanie technik wysokościowych w survivalu;
 • obsługa i konserwacja sprzętu wysokościowego;

Wymagania:

 • ukończone 16 lat (w przypadku osób niepełnoletnich pozwolenie od rodziców/opiekunów na udział w kursie);
 • ubezpieczenie NW;
 • posiadanie karimaty i śpiwora;
 • prowiant na czas trwania zajęć;

Zapewniamy:

 • wyposażenie w cały potrzebny sprzęt wysokościowy;
 • zaświadczenie o ukończeniu Kursu Technik Wysokościowych w survivalu;
 • zakwaterowanie w warunkach turystycznych;
 • miejsce do przygotowywania i spożywania posiłków;

Uczestnik po ukończeniu kursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną za wypadki spowodowane swoją działalnością.

CENA: 650 zł

Szczegółowe informacje i zgłoszenia 

Mirosław Walczyk
tel. 604 281 036
biuro@komaro.pl